Fasilitointi

Rakentavaa vuorovaikutusta

Työmatkaliikenne on rajoja ylittävä aihepiiri. Henkilöstöhallinto, vastuullisuus, toimitilat, talous – kaikilla on
intressejä työmatkaliikenteen suhteen, mutta aiheen pirstaleisuus vaikeuttaa kehittämistoimien toteuttamista. 

Työmatkaliikenne on myös tunteita herättävä aihepiiri, jonka rakentava käsittely vaatii
kokemusta ja huolellista suunnittelua. Toimimme fasilitaattorina työpajoissa, joissa tarkastellaan viisaan liikkumisen käytäntöjä kokonaisvaltaisesti ja vuorovaikutteisesti.

”Ketterä toimintamalli ohjasi meidät miettimään liikkumisen olosuhteita ensimmäistä kertaa
yhdessä eri toimijoiden kesken.”

Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio – Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Ville Voltti, Toimitusjohtaja (DI)

040 513 4045
ville.voltti(at)mobinet.fi