Pysäköinnin analyysit​

Ratkaisuja pysäköinnin haasteisiin

Pysäköintihaasteiden ratkaiseminen edellyttää yleensä pysäköintikysynnän hillitsemistä. Kapasiteetin
lisääminen – jos mahdollista – on kallista ja ristiriidassa ympäristötavoitteiden kanssa. Pysäköintipaikkojen tarve ei ole yksi luku, vaan sillä on vaihteluväli, jonka puitteissa voidaan päättää tarkoituksenmukainen määrä pysäköintikapasiteettia. 

Analyysin pohjalta voidaan arvioida työpaikan käytäntöjen vaikutusta kulkutapajakaumaan ja sitä kautta pysäköintipaikkojen tarpeeseen. Koska pysäköinti on usein tunnelatautunut aihe, haemme asiakkaan toimintaympäristöön parhaiten soveltuvat pysäköintikäytännöt vuorovaikutteisen työskentelyn avulla.

”Mobinetin asiantuntemuksen avulla pystyttiin löytämään toimivat ratkaisut myös mielipiteitä
jakaviin viisaan liikkumisen teemoihin”

Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti – Lahden kaupunki

Ville Voltti, Toimitusjohtaja (DI)

040 513 4045
ville.voltti(at)mobinet.fi