Työmatkakysely

Tietopohja päätöksenteon tueksi

Työmatkakyselyllä saat kattavan kuvan työmatkaliikenteen nykytilanteesta ja henkilöstön tarpeista. Yli 60 000 vastaajalla koeteltu kyselylomakkeemme on kattava, mutta helppo vastata ja olemme saavuttaneet jopa 70 % vastausaktiivisuuden. Kysely on täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin.

Työmatkakysely tuottaa muun muassa seuraavat tiedot:

  • Kulkutapajakauma ja sen muutospotentiaali
  • Hiilidioksidipäästöt ja päästövähennyspotentiaali
  • Henkilöstön autokannan sähköistyminen
  • Kiinteistöjen olosuhteet, tyytyväisyys henkilöstötiloihin ja pyöräpysäköintiin
  • Henkilöstön tarpeet, arvostukset ja kehittämisehdotukset
  • Työasiamatkojen kulkutavat ja kehitysehdotukset

Analyysi pureutuu syvälle ja kertoo muun muassa muutospotentiaalin vertaamalla mahdollisia ja toteutuneita kulkutapoja yksilötasolla. Kysely kattaa arkiviikon matkat, joten soveltuu myös LEED sertifiointiin. Erilaiset vastausprosentit eri henkilöstöryhmissä oikaistaan, joten tulokset kuvaavat koko henkilöstöä luotettavasti.

”Pelkästään henkilöstökyselyn avulla olemme onnistuneet kasvattamaan tietoisuutta työmatkaliikkumisen vaihtoehdoista todella isolle joukolle”

Liikunnansuunnittelija Pilvi Heinonen – Helsingin kaupunki

Ville Voltti, Toimitusjohtaja (DI)

040 513 4045
ville.voltti(at)mobinet.fi