Liikkumissuunnitelma

Mikä on liikkumissuunnitelma?

Työpaikan liikkumissuunnitelmassa (Workplace Travel Plan, Sustainable Transportation Policy) esitetään keinot, joilla työnantaja edistää henkilöstön kestävää liikkumista. Suunnitelma voi olla vapaamuotoinen tai noudattaa esimerkiksi BREEAM- tai LEED-sertifikaattien vaatimuksia.

Suunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti tilaajan työryhmän kanssa ja siinä tarkastellaan koko liikkumisen kirjoa. Liikkumisvalintoihin voidaan vaikuttaa muun muassa henkilöstöeduilla, kiinteistön olosuhteilla, matkustuskäytännöillä sekä viestinnällisin keinoin.

Prosessissa ideoidaan työmatkaliikenteen kehittämistoimenpiteitä, arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuutta ja vaikutuksia sekä muotoillaan niistä konkreettinen suunnitelma. Mobinet fasilitoi työskentelyn ja kokoaa tulokset suunnitelmaksi.

”Työpajat vedettiin innostavasti ja aikataulut piti. Ilman tätä projektia emme olisi saaneet käyntiin näin
nopeasti ja näin monipuolisia uudistuksia.”

Irma Saarinen – If Vahinkovakuutusyhtiö

Ville Voltti, Toimitusjohtaja (DI)

040 513 4045
ville.voltti(at)mobinet.fi