Motivoivat haastattelut

Yksilöllistä kestävän liikkumisen edistämistä

Motivoiva haastattelu on yhteistyöhön perustuva vuorovaikutusmenetelmä, jolla pyritään löytämään ja vahvistamaan motivaatiota elämäntapamuutokseen. Motivoivaa haastattelua käytetty menestyksellä erilaisten elämäntapaongelmien ratkaisemisessa, mm. päihdetyössä ja liikuntainterventioissa. Olemme soveltaneet motivoivan haastattelun tekniikkaa kestävän liikkumisen edistämisessä hyvin tuloksin. Eräässä hankkeessa 20 % haastatelluista oli muuttanut kulkutapojaan esimerkiksi aloittamalla työmatkapyöräilyn. Haastateltavat kokivat myös haastattelun positiivisena ja hyödyllisenä ja suosittelivat sitä muillekin.

Haastattelu tuottaa samalla syvällistä tietoa henkilöstön motiiveista ja mahdollisuuksista sekä kestävän liikkumisen esteistä.

”Erittäin hyvä haastattelu. Herätti ajatuksia siitä, että autolle on vaihtoehtoja – se välillä tuppaa unohtumaan.”

”Mukava paussi työpäivään. Laittoi miettimään omaa liikkumista, siltä kantilta hyödyllinen.”

Ville Voltti, Toimitusjohtaja (DI)

040 513 4045
ville.voltti(at)mobinet.fi