Skenaariotarkastelut

Mitä on skenaariotarkastelu?

Laadimme ennusteita ja skenaariotarkasteluja, jotka kattavat työmatkaliikenteen nykytilanteen, tulevan kehityksen perusuran ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset. Skenaariotarkastelu tuo näkyväksi, jos tavoitteet ja toimenpiteet eivät kohtaa ja antaa johdolle mahdollisuuden tehdä konkreettisia valintoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Aihekokonaisuus on erittäin vaativa ja Mobinetin vakuuttava syväosaaminen auttoi meitä
näkemään järkevimmät vaihtoehdot tavoitteemme saavuttamiseksi.”

Vastuullisuuspäällikkö Kirsti Sääjärvi – Granlund Oy

Ville Voltti, Toimitusjohtaja (DI)

040 513 4045
ville.voltti(at)mobinet.fi