Palvelut

Tutustu palveuihin

”Tietopohja ja fasilitoitu työskentely auttavat löytämään konkreettisia ratkaisuja.” Useimmat palvelumme perustuvat työmatkakyselyyn, josta tuotetaan asiakkaan tarpeisiin vastaavat analyysit. 

Tutustu palveluihin

”Tietopohja ja fasilitoitu työskentely auttavat löytämään konkreettisia ratkaisuja.” Useimmat palvelumme perustuvat työmatkakyselyyn, josta tuotetaan asiakkaan tarpeisiin vastaavat analyysit. 

Työmatkakysely

Työmatkakyselyllä saat kattavan kuvan työmatkaliikenteen nykytilanteesta ja henkilöstön tarpeista.

Päästölaskenta
Teimme työmatkaliikenteen päästölaskentaa jo yli 10 vuotta sitten ennen kuin siitä tuli arkipäivää yrityksissä.
Liikkumissuunnitelma

Työpaikan liikkumissuunnitelmassa 
esitetään keinot, joilla työnantaja edistää henkilöstön kestävää liikkumista.

Fasilitoinnit

Henkilöstöhallinto, vastuullisuus, toimitilat ja talous – työmatkaliikenne on rajoja ylittävä aihepiiri. 

Skenaariotarkastelut
Laadimme ennusteita ja skenaariotarkasteluja, jotka kattavat työmatkaliikenteen nykytilanteen, tulevan kehityksen perusuran ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset.
Pysäköinnin analyysit

Pysäköintihaasteiden ratkaiseminen edellyttää yleensä pysäköintikysynnän hillitsemistä. Kapasiteetin lisääminen – jos mahdollista – on kallista ja ristiriidassa ympäristötavoitteiden kanssa.

Tutkimukset ja selvitykset

Teemme tutkimuksia ja selvityksiä työmatkaliikenteeseen ja kestävään liikkumiseen liittyvistä aiheista.

Motivoivat haastattelut

Motivoiva haastattelu on yhteistyöhön perustuva vuorovaikutusmenetelmä, jolla pyritään löytämään ja vahvistamaan motivaatiota elämäntapamuutokseen.