Tutkimukset ja selvitykset

Kestävän liikkumisen selvitykset

Teemme tutkimuksia ja selvityksiä työmatkaliikenteeseen ja kestävään liikkumiseen liittyvistä aiheista. Esimerkkejä töistämme ovat RT-ohjekortin Henkilöstötilat käsikirjoitus ja taustaselvitys (Rakennustieto), Kestävä työmatkaliikenne työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta -tutkimus (Liikennevirasto) ja Liikennepalvelut taloyhtiöissä -selvitys (Kiinteistöliitto).

Työmatkaliikuntaa edistävät henkilöstötilat 

Liikennepalvelut taloyhtiöissä 

Kestävä työmatkaliikenne työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta

Ville Voltti, Toimitusjohtaja (DI)

040 513 4045
ville.voltti(at)mobinet.fi