Päästölaskenta

Nykytilanne ja muutospotentiaali

Teimme työmatkaliikenteen päästölaskentaa jo yli 10 vuotta sitten ennen kuin siitä tuli arkipäivää yrityksissä. Työmatkakyselystämme saa nopeasti ja tarkasti paitsi työmatkaliikenteen päästötiedot myös päästövähennyspotentiaalin strategiatyön pohjaksi. Päästökertoimissa huomioimme henkilöstön autokannan jopa yksittäisen ajoneuvon tarkkuudella. Yksittäiset hyvin pitkät työmatkat tarkistamme huolellisesti, koska niiden vaikutus voi olla merkittävä.

Päästölaskenta kuvastaa nykyhetkeä, mutta Mobinetin analyysit katsovat myös tulevaisuuteen. Päästövähennyspotentiaali esitetään osatekijöittäin ja se perustuu henkilöstön omiin näkemyksiin heidän mahdollisuuksistaan ja aikeistaan. Päästövähennyspotentiaalin pohjalta voidaan asettaa tavoitteita ja laatia erilaisia skenaariota siitä, millä keinoilla tavoitteet voidaan saavuttaa.

Ville Voltti, Toimitusjohtaja (DI)

040 513 4045
ville.voltti(at)mobinet.fi