BREEAM-liikkumissuunnitelma ohjaa suunnittelua ja käytön aikaista toimintaa

Helsingin kaupunki oli rakennuttamassa kesällä 2017 toimintansa aloittaneelle kaupunkiympäristötoimialalle uuden toimitilan Kalasatamaan. Mobinet laati kaupunkiympäristötalolle BREEAM ympäristöluokituksen vaatimukset täyttävän liikkumissuunnitelman.

Helsingin kaupunki oli rakennuttamassa kesällä 2017 toimintansa aloittaneelle kaupunkiympäristötoimialalle uuden toimitilan Kalasatamaan. Mobinet laati kaupunkiympäristötalolle BREEAM ympäristöluokituksen vaatimukset täyttävän liikkumissuunnitelman.

Toimitilaan oli muuttamassa työntekijöitä useista toimipisteitä eri puolilta kaupunkia, jolloin myös kulkutavat muuttuisivat monilla. Suunnitelman pohjaksi laadittiin liikenne-ennuste, joka pohjautui Mobinetin aiemmassa hankkeessa tekemään koko kaupungin laajuiseen työmatkakyselyyn ja pääkaupunkiseudun liikennemalleihin.

”Liikkumissuunnitelman analyysi onnistui mielestäni erittäin hyvin ja tuotti selkeää ja tärkeää pohjatietoa liikkumisesta” Projektipäällikkö Otto Virenius – Helsingin kaupunki.

Liikkumissuunnitelman toimenpiteitä ja erityisesti käytön aikaista toimintaa työstettiin tätä varten
kootun käyttäjäryhmän kanssa. ”Tämä oli yksi osa projektiin liittyvää käyttäjäkuulemista ja
käyttäjälähtöinen suunnittelu vastaa myös BREEAMin tavoitteita” hankesuunnittelija Reetta Amper
arvioi.

Uusi rakennus on paitsi kaupunkilaisia palveleva asiointipiste, myös noin 1 500 ihmisen työpaikka, jonne on hyvät kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet. Toimintojen keskittäminen vähensi niin työntekijöiden kuin asiakkaiden liikkumistarvetta. Pysäköintipaikkoja uudessa kaupunkiympäristötalossa on vähemmän kuin entisten toimitilojen yhteydessä, sillä asemakaava rajoittaa pysäköintipaikkojen rakentamista ja niiden rakentaminen kohteeseen on poikkeuksellisen kallista..

Katuperspektiivi Työpajankadulta, Lahdelma & Mahlamäki Architects, 25.01.2017