Lahden kaupunki uudisti työmatkaliikenteen käytännöt

Lahden kaupungin Hyvinvointia työmatkalleni -hanke toteutettiin yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sekä kaupungin konserniyhtiöiden kanssa. Yhteistyö tarjosi oivan tilaisuuden jakaa kokemuksia, hyväksi koettuja toimintamalleja ja yhdistää resursseja.

Lahden kaupungin Hyvinvointia työmatkalleni -hanke toteutettiin yhdessä Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän sekä kaupungin konserniyhtiöiden kanssa. Yhteistyö tarjosi oivan tilaisuuden
jakaa kokemuksia, hyväksi koettuja toimintamalleja ja yhdistää resursseja. Tavoitteena oli tuoda
viisas liikkuminen ja sen kehitystyö esiin positiivisessa hengessä korostaen arkiliikunnan merkitystä
työtekijän hyvinvoinnille.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saaneessa hankkeessa laadittiin erilliset viisaan ja
turvallisen työmatkaliikkumisen toimenpideohjelmat Lahden kaupungille ja Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymälle. Molemmat suuret työnantajat lähtivät edistämään suunnitelmassa sovittuja
toimia aktiivisesti.

”Mobinetin asiantuntemuksen avulla pystyttiin löytämään toimivat ratkaisut myös
mielipiteitä jakaviin viisaan liikkumisen teemoihin” Työhyvinvointipäällikkö Päivi
Maisonlahti – Lahden kaupunki

Lahden kaupungin hallitus hyväksyi henkilöstön pysäköinnin ja pysäköintimaksujen periaatteet 1.1.2020 alkaen. Lisäksi kaupungilla päätettiin ottaa käyttöön työsuhdematkalippuetu ja kaupungin palkitsemisohjeeseen lisättiin työmatkoilla käytettävän polkupyörän perushuolto. Tehtyjen linjausten pohjalta työtä jatkettiin suurimpien konserniyhtiöiden kanssa. Tavoitteena oli yhtenäistää työmatkaliikkumisen käytäntöjä kaikissa Lahti konserniin kuuluvissa organisaatioissa. Kaupunginhallituksen linjaukset ja valmiiksi kerätty tutkimusdata antoivat hyvän pohjan työlle.

Viidelle konserniyhtiölle laadittiin työmatkaliikenteen analyysit, jokaiselle oma työpaja ja näiden pohjalta viisaan liikkumisen etenemissuunnitelmat. Loppuseminaarissa esiteltiin työn tuloksia kaupunkikonsernin yhteisöille ja sidosryhmille sekä luotiin katsaus työmatkaliikkumisen tulevaisuuteen. Koronaviruspandemian takia hanke toteutettiin kokonaan etäyhteyksin.