If haluaa kannustaa henkilökuntaa tekemään terveellisiä, turvallisia ja ympäristöystävällisiä liikkumisvalintoja.

If aloitti työmatkaliikkumisen suunnittelun Mobinetin kanssa Turun toimipisteestä ja hyvien kokemusten jälkeen työtä jatkettiin Espoon toimipisteessä, jossa liikenneolosuhteet olivat muuttumassa Länsimetron käynnistymisen myötä.

If aloitti työmatkaliikkumisen suunnittelun Mobinetin kanssa Turun toimipisteestä ja hyvien kokemusten jälkeen työtä jatkettiin Espoon toimipisteessä, jossa liikenneolosuhteet olivat muuttumassa Länsimetron käynnistymisen myötä. Työmatkaliikenteen suunnittelu liittyy vahvasti työhyvinvoinnin edistämiseen ja Green Office toimintaan

Työmatkakyselyjen tulosten pohjalta suunnittelua vietiin eteenpäin Mobinetin vetämissä työryhmissä, joissa oli mukana toimitiloista vastaava Group Services, HR, ympäristötiimi sekä Turun ja Espoon ns. taloraadit, jotka ovat toimitila-asioita käsitteleviä yhteistyöelimiä. Laaja esimiesedustus toi työryhmään monipuolisia näkökulmia ja tietoa työtehtäviin liittyvistä erityispiirteistä.

”Työpajat vedettiin innostavasti ja aikataulut piti. Ilman tätä projektia emme olisi
saaneet käyntiin näin nopeasti ja näin monipuolisia uudistuksia.” Irma Saarinen – If Vahinkovakuutusyhtiö

Kehitystyöpajojen tuloksena molemmille toimipisteille laadittiin työmatkaliikenteen toimenpideohjelmat. Turussa pysäköintihaasteisiin etsittiin työryhmässä ratkaisuehdotuksia skenaariotyöskentelyn avulla.

”Mobinetin kokemuksen perusteella saimme uusia ajatusmalleja ja rakentavan työskentelytavan paljon tunteita herättävään pysäköintihaasteeseen.”, toimitiloista vastaava Pirjo Holmén kertoo.