Granlund Oy:n työmatkaliikenteen skenaariot konkretisoivat SBTi tavoitteet

Granlund Oy on sitoutunut asettamaan kunnianhimoisen tavoitteen työmatkaliikenteen CO 2 e päästöjen vähentämiseksi Science Based Targets -aloitteen (SBTi) 1,5 asteen päästövähennystason mukaisesti.

Granlund Oy on sitoutunut asettamaan kunnianhimoisen tavoitteen työmatkaliikenteen CO2e
päästöjen vähentämiseksi Science Based Targets -aloitteen (SBTi) 1,5 asteen päästövähennystason
mukaisesti.

Työmatkaliikenteen tilanne oli jo kahdesti kartoitettu henkilöstökyselyillä, joista saatiin hyvä
tietopohja työmatkaliikenteen skenaarioiden määrittelyyn. Granlund kasvaa, minkä takia
työmatkaliikenteen päästöt ovat olleet lievässä nousussa, vaikka henkilöstö liikkuu aiempaa
kestävämmin ja henkilöä kohti lasketut päästöt laskevat. Henkilöstön kasvu ja absoluuttiset
päästövähennystavoitteet ovat haastava yhdistelmä.

Työmatkojen päästöjen kannalta olennaiset osatekijät ovat kulkutapajakauma, etätyön määrä ja
henkilöstön ajoneuvokanta, erityisesti nollapäästöisten autojen määrä sekä henkilöstön määrä.
Skenaariotarkastelujen tavoitteena oli määritellä perusura eli miten osatekijät kehittyvät ilman
toimenpiteitä sekä realistinen tavoitetilanne kullekin osatekijälle siten, että päästövähennystavoite
saavutetaan.

”Aihekokonaisuus on erittäin vaativa ja Villen vakuuttava syväosaaminen auttoi meitä
näkemään järkevimmät vaihtoehdot tavoitteemme saavuttamiseksi.” Vastuullisuuspäällikkö Kirsti Sääjärvi – Granlund Oy

Skenaariotarkastelu konkretisoi asetetut tavoitteet ja sen, minkälaisia muutoksia on saatava aikaan
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja auttoi työryhmää ja johtoa tekemään konkreettisia linjauksia.
Granlund Oy:ssä etätyön määrää ei haluttu olennaisesti lisätä, joten tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää sähköautojen määrän vahvaa kasvua. Kestävät kulkutapavalinnat ovat osa tavoiteskenaariota, mutta ne eivät yksin olisi riittäneet kunnianhimoisten tavoitteiden
saavuttamiseen.