Uudenmaan ELY-keskuksen CO2-päästöt ovat laskeneet alle viidesosaan

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ollut edelläkävijä kestävän työmatkaliikenteen kehittämisessä. Työmatkaliikenteen toimenpideohjelma laadittiin Mobinetin avustuksella jo vuonna 2011 ja se oli ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ollut edelläkävijä kestävän
työmatkaliikenteen kehittämisessä. Työmatkaliikenteen toimenpideohjelma laadittiin Mobinetin
avustuksella jo vuonna 2011 ja se oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Suunnitelma hyväksyttiin
johtoryhmässä ja toimenpiteet integroitiin osaksi ympäristöystävällinen ja energiatehokas virasto
ohjelmaa nimeltä ”Etevästi ELYssä”.

Liikkumissuunnitelman vaikutuksia on seurattu systemaattisesti 2–3 vuoden välein. Tulokset ovat
ylittäneet odotukset: työ- ja työasiointimatkojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet alle viidesosaan.
Auton kulkutapaosuus oli jo ennen koronapandemiaa laskenut alle 10 prosenttiin.

”Olemme ajatelleet jokaisen seurannan yhteydessä, että seuraaviin tavoitteisiin ei välttämättä päästä, eli rima on ollut korkealla joka kerta. Silti odotukset ovat aina ylittyneet.” Ylitarkastaja Liisa Nyrölä – Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskus on selvittänyt myös työpäivän aikana tehtävien matkojen eli työasiointimatkojen hiilidioksidipäästöt ja kulkumuotojakauman.

Työn luonne on usealla ELY-keskuksen työntekijällä sellainen, että henkilöautolla joudutaan ajamaan työpäivän aikana pitkiäkin matkoja eikä joukkoliikennettä tai muita kestäviä liikkumismuotoja ole aina mahdollista käyttää. Tästä huolimatta vuosien 2012 ja 2019 välillä työasiointimatkojen päästöt laskivat 75 prosenttia. Koronapandemian myötä vuosina 2019–2021 henkilöautoliikenteen päästöt laskivat 14 prosenttia, kun taas joukkoliikenteen käyttö ja lentoliikenne loppui käytännössä kokonaan. Yhteensä vuosien 2011–2021 välillä työasiointimatkojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 86 prosenttia.

Uudenmaan ELY-keskus pyrkii edelleen lisäämään pyöräilyn, kävelyn ja julkisen liikenteen käyttöä
työmatkoilla ja laati Mobinetin avustuksella päivitetyn liikkumissuunnitelman vuosille 2023–2025.