Valmetin Rautpohjan yksikkö vastasi pysäköinnin haasteisiin kestävällä mallilla

Valmetin Rautpohjan yksikön viereen on rakentumassa suuri ”Hippos 2020” liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin keskus, jonka myötä pysäköintipaikat vähenevät ja niitä siirtyy ulkoalueilta pysäköintilaitokseen. Tilannetta lähdettiin ratkomaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Mobinetin kanssa.

Valmetin Rautpohjan yksikön viereen on rakentumassa suuri ”Hippos 2020” liikunnan, urheilun ja
hyvinvoinnin keskus, jonka myötä pysäköintipaikat vähenevät ja niitä siirtyy ulkoalueilta
pysäköintilaitokseen. Tilannetta lähdettiin ratkomaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja
Mobinetin kanssa.

Mobinetin työ alkoi työmatkaliikenteen kartoituksella, jota seurasi kehitystyöpajojen sarja. Terveys,
ympäristö ja vastuullisuus nousivat keskusteluissa vahvasti esille, vaikka akuutti huoli oli koskenut
lähinnä pysäköintiä. Myös kustannukset konkretisoituivat, kun mahdollisen uuden pysäköintihallin
kustannusarvio oli yli viisi miljoonaa euroa.

”Arvoissamme puhutaan uudistumisesta ja tulevaisuuden luomisesta. Aika nopeasti
ryhmällemme iskostui, että tässä yhdistyy moni asia mitä haluamme Valmetissa viedä
eteenpäin, niin imagomielessä kuin myös sisäisesti.” – Henkilöstöpäällikkö Satu Pennanen – Valmet Technologies Oy

Työmatkakyselyn tulokset yllättivät työryhmän osoittamalla, että vain 2 % työmatkoista tehtiin
joukkoliikenteellä, vaikka potentiaali oli paljon suurempi. Tähän vastattiin Linkillä töihin –
kokeilulla, jonka suosio yllätti kaikki ja jopa 80 % kokeilijoista aikoi käyttää matkakorttiaan
jatkossakin!

Myös muut toimenpiteet kuten pyöräpysäköinnin ja henkilöstötilojen kehittäminen, asiointipyörät,
pyöränhuoltotapahtumat ja erilaiset teemaviikot luentoineen lähtivät työryhmän innostuneisuuden
ansiosta etenemään vauhdilla. Haastavin kysymys oli kuitenkin etsiä tulevaisuuden ratkaisu
tilanteeseen, jossa pysäköintipaikkojen määrä vähenee Hippos-hankkeen myötä.

Mobinet tuotti työryhmälle pysäköintikysynnän analyysejä ja erilaisia tulevaisuuden
ratkaisumalleja, joita vertailtiin ja työstettiin työpajoissa. Keskustelujen myötä liikkumisen
teemaksi kiteytyi ”kaikki kulkutavat huomioiva vastuullinen Valmet”. Tavoitteena oli varmistaa
tasavertainen pysäköintimahdollisuus kaikille tarvitsijoille ja käyttää omat pysäköintipaikat
tehokkaasti hyväksi. Osana kokonaisvaltaista ratkaisua otettiin käyttöön joukkoliikenteen
työsuhdematkalippu ja muutettiin pysäköinti maksulliseksi.

”Valmet haluaa olla kärkiluokan yritys tässäkin mielessä ja löytää uusia keinoja vaikuttaa terveyteen ja ympäristöön positiivisesti. Nämä ovat niitä arvoja, mitä jokaisen yrityksen kannattaa miettiä.” Paikallisjohtaja Timo Pirinen – Valmet Technologies Oy

Muutosten vaikutuksia mitattiin seurantatutkimuksella, jonka perusteella joukkoliikennematkojen
määrä on kaksinkertaistunut, kävelymatkojen määrä on kasvanut 18 % ja pyörämatkojen määrä 25
%. Vastaavasti automatkojen määrä ja sen myötä autopaikkojen tarve on vähentynyt 12 %.

Valmetin Rautpohjan yksikkö on edistänyt fiksua työmatkaliikkumista tavoitteellisesti ja
määrätietoisesti ja tästä tunnustuksena heille myönnettiin Työmatkaliikkumisen edelläkulkija –
tunnustus.